De 10 grootste bank en verzekeraar schandalen.

We willen als consument nogal eens snel vergeten wat de banken en verzekeraars de afgelopen jaren uitgespookt hebben. Om scherp en kritisch te blijven hier dan de grootste schandalen van de afgelopen jaren. Alleen voor Nederland want anders moeten we een top 100 maken vanwege de vele grote schandalen.

1 Woekerpolissen. Natuurlijk dien ik te beginnen met de grootste zwendel, oplichting en fraude; de woekerpolis. Vanaf de jaren negentig zijn er zo’n 7.000.000 van die polissen verkocht. In principe kan elk huishouden op die manier opgelicht zijn. Omdat zowel politiek als de financiële sector een echte oplossing tegenhoudt zal dit kankergezwel nog wel een tijdje voortwoekeren en voor heel veel mensen desastreus uitpakken. Op deze site vind je een stappenplan en een formulier om compensatie voor geleden schade aan te vragen.

2 De Liborfraude. De Rabobank moest uiteindelijk 774 miljoen euro betalen voor deze manipulatie. Verder zijn ook diverse buitenlandse banken beboet die uit deze ruif van rentemanipulatie aten.

3 Giftige rentederivaten. Niet alleen woningbouwcorporaties als Vestia hebben zich verslikt in rentederivaten, ook vele duizenden kleine en middelgrote ondernemingen zitten opgescheept met deze riskante producten verkocht door de banken.

4 Extreme bonussen en daarna absurde salarisverhogingen. Toen de megalomane bonussen aan een plafond werden gebonden is men langzaam overgestapt naar extreme salarisverhogingen van tientallen procenten voor de top van banken en verzekeraars.

5 Voor 2008 werden er extreme risico’s door banken genomen met onvoldoende toezicht waardoor banken door de staat gered moesten worden. SNS, ABNAmro, Aegon en ING moesten allemaal een kapitaalinjectie van de staat krijgen om gered te worden.

6 Rabo, tot voorheen het beste jongetje uit de klas, kwam onder meer in opspraak wegens een dopingaffaire bij de wielerploeg, een bestuurscrisis en de lokale banken bleken onder verscherpt toezicht te staan omdat ze hun klantdossiers niet op orde hadden.

7 Uitgebreide oplichting en witwassen bij SNS Property Finance, de vastgoedtak van SNS Reaal. Met name door dit financieel debacle werd SNS Reaal genationaliseerd en konden beleggers naar hun centen fluiten.

8 DSB bank faillissement. In 2009 ging DSB bank failliet en liet een spoor van gedupeerden achter. DSB Bank is verschillende malen in opspraak geraakt. In 2009 werd de bank beschuldigd van financiële wanpraktijken, onder andere vanwege vermeende te dure hypotheken en koopsompolissen, en kreeg het een aantal boetes opgelegd door de AFM. Het was op zich niet erg dat zo’n slechte bank uiteindelijk failliet ging, wel dat zo’n bank überhaupt de kans kreeg zich te vestigen en een bankvergunning kreeg.

9 Icesave debacle. Icesave was de handelsnaam van een van de grootste banken van IJsland, Landsbanki Íslands. Sinds 2008 op de Nederlandse markt actief met het aantrekken van spaargeld via online spaarrekeningen. Icesave beloofde spaarders 5% rente op hun spaargeld, terwijl in Nederland de gemiddelde rente op dat moment rond de 4% lag. In oktober 2008 werd duidelijk dat Icesave zijn verplichtingen niet kon nakomen. Dat betekende het einde van deze internetbank en het begin van een omvangrijke affaire.

10 Hoge kosten aan vaste klanten. De grootbanken berekenen te hoge kosten aan klanten met betrekking tot de hypotheek rente, poliskosten, bankkosten en een zeer lage spaarrente.

Heeft u naar aanleiding van deze schandalen behoefte om over te stappen van bank of verzekeraar? In deze blog vindt u 10 manieren om over te stappen.

Interpolis en de (kleine) kans op een verzekeringsuitkering.

Dacht ik van de verzekeraar Interpolis af te zijn met hun te dure verzekeringen en woekerpolissen, blijkt dat ik toch de strijd weer met hen aan moest gaan. Het geval wil 20140721_192206_resizednamelijk dat door ontbrekende dakgoten en afvoer bij de buren hemelwater mijn kelder instroomde. Zie de foto voor het gat dat is geslagen bij de fundering. Schade ruim € 1500 voor reparatie aan de kelder.

De WA verzekeraar van de buren blijkt dus Interpolis te zijn. De verzekeraar stuurt een “expert” van DEKRA Experts op mij af. Die constateerde al voordat hij één voet over de drempel zette dat het een grondwaterprobleem (dat valt buiten de verzekering) is omdat dat veel in mijn wijk zou spelen. Hij wilde nog wel even ter plekke kijken maar zijn mening veranderde niet. Geldt ook hier diegene die betaalt die bepaalt? Interpolis keert dus niet uit en op mijn verzoek tot een second opinion wordt niet meer gereageerd. Alleen invoelende “dat is vervelend” reacties en beloftes om er iets aan te doen via hun twitter account. Maar dat is slechts social media marketing. Interpolis beantwoordt je twitter berichten snel en vriendelijk maar het echte daadwerkelijke “verzekeren” is niet aan Interpolis besteed.

Bij Interpolis en andere grote verzekeraars begint het verzekerd zijn steeds meer te lijken op een lot in de loterij. Je hebt een kleine kans dat er ook daadwerkelijk (een deel) uitgekeerd wordt. Ondoorzichtige uitgebreide voorwaarden met veel uitsluitingen en bij schade een “onafhankelijke” expert waar je aan bent overgeleverd. En als je aanvraag vervolgens wordt afgekeurd heb je eigenlijk geen verdere mogelijkheden om je gelijk proberen te halen. Vaak zijn de bedragen te gering om er zoveel tijd en energie in te steken. Je zou een klacht bij het Kifid kunnen indienen over de verzekeraar maar uit eigen ervaring is dat een moeilijke, tijdrovende en frustrerende weg. Het is als vechten tegen Goliath. Wat zijn dan nog wel de mogelijkheden?

Ten eerste, je moet je vooral zoveel mogelijk verzekeren als je arm bent of dom. Als je namelijk een aardig potje aan vermogen hebt dan kan je een groot aantal verzekeringen eruit mikken zoals begrafenis-, reis-, en annuleringsverzekeringen, aanvullende ziektekosten, de all risk autoverzekering. Je kunt dat met eigen geld opvangen. Mensen met geen of weinig direct opvraagbaar vermogen moeten zich echter overal voor indekken en blijven daardoor interen op hun vermogen door de hoge kosten. Onwetende mensen vallen sneller voor de mooie marketing praatjes van verzekeraars appellerend aan hun angstgevoel en gevoel van (valse) zekerheid. Dus bouw snel een buffer op en lees je goed in per type verzekering en de alternatieven zodat je minder afhankelijk wordt.

Verder hoop ik altijd nog op een nieuwe organisatie, product of dienst die het werk (deels) van verzekeraars overneemt. Een groot crowdfunding project, nieuwe coöperatieve verzekeraar/bank of de overheid die een staatsverzekering aanbiedt (genationaliseerde banken en verzekeraars zat op dit moment). Hoopgevend was de poging tot oprichting van De Financiële Coöperatie (DFC). Maar het ziet er naar uit dat ze het niet gaan redden.

De laatste tijd zijn er mooie nieuwe initiatieven bijgekomen, zoals BrandNewDay (pensioen, lijfrente), BrightNL (pensioen voor zelfstandigen), Broodfondsen (AOV alternatief voor zelfstandigen), DeGiro (goedkoop beleggen), diverse crowdfinance platforms (investeren met hoge rente), world index ETF trackers (laag risico, gespreid & goedkoop beleggen), etc. Dus wellicht is de tijd rijp voor een hele nieuwe innovatieve manier van verzekeren. Deze tijd is er een van creatieve destructie; in moeilijke tijden worden de beste ideeën ontwikkelt die oude structuren en organisaties overbodig maakt.

Wie weet kunnen we dan eindelijk deze financiële Dinosaurussen laten uitsterven.

Een artikel uit NRC Handelsblad van 5 februari 2016 bevestigt dit beeld van de dubieuze rol van schade-experts en verzekeraars bij het afwikkelen van schade.

Schadeverzekeringen

Rabo Exit

Van de coöperatieve Rabobank was ik al klant toen ik nog kind was. Ik ging dan met mijn spaarbankboekje naar de Rabobank in de straat om weer wat guldens te storten. Een betrouwbare en degelijke bank met in decennia een zorgvuldig opgebouwd imago.

Dat imago is in de afgelopen jaren volledig verkwanseld aan schandalen zoals de Libor fraude, Robeco bonussen, woekerpolissen en Wielerploeg doping. De sluiting van de helft van de kantoren en ontslag van duizenden werknemers doet de beeldvorming ook geen goed.

Naast deze algemene en grote schandalen ben ik er inmiddels er ook achter gekomen dat de Rabobank van nu een farce is van wat hij vroeger was. Mijn huisbank van vroeger is niet meer mijn bank.

De Rabobank heeft mij de afgelopen jaren met dure (woeker)producten, lage spaarrentes, hoge hypotheekrentes en een ongelukkige gedwongen winkelnering met Interpolis opgescheept. Als ik voor een “adviesgesprek” op audiëntie mocht komen bij de plaatselijke bank werd er vooral gekeken welke verzekeringsproducten ik nog niet had en welke men nog aan mij kon verkopen. Van advies was nauwelijks sprake. Het ging om verkooptargets.

In de loop der jaren heeft de Rabobank mij een aantal woekerpolissen verkocht hetzij als koopsompolis of gekoppeld aan mijn hypotheek. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering had ik bij hen lopen en andere “gewone” verzekeringen. Maar achteraf kan ik constateren dat de combi Rabobank en Interpolis geen gelukkige was voor de klant. Overwegend dure verzekeringen met matige voorwaarden.

Daarnaast krijg je net als de andere grootbanken de laagste spaarrente en is de beleggingsrekening relatief duur. Ook de fondsen van Robeco, de toenmalige dochter van de Rabobank, was relatief duur en kijkend naar de benchmark met matige resultaten.

Mijn strategie is dan ook om de Rabobank en andere grootbanken zoveel als mogelijk te mijden. In ieder geval breng ik voortaan niet al mijn geld meer bij de Rabobank maar spreid mijn vermogen voortaan over diverse bank- en verzekeringsaanbieders en doe alles zoveel als mogelijk zelf aan vermogensopbouw en risicospreiding.

Goede en goedkope alternatieven voor beleggen zijn bijvoorbeeld Binckbank en DeGiro. ETF trackers zijn relatief goedkoop als je niet zelf wilt beleggen en via crowdfinance projecten kan je ook mooie rendementen halen mits je je geld voor 3 jaren kunt missen als alternatief voor een deposito. Een broodfonds is een redelijk alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en voor de huis-, tuin- en keukenverzekeringen dien je om de paar jaar bij een ander te gaan shoppen voor het goedkoopste alternatief.

Ofwel de Rabobank en andere grootbanken zijn tegenwoordig makkelijk inwisselbaar. Ze bieden niet veel toegevoegde waarde meer.

Aegon betaalt schadevergoeding aan Koersplan gedupeerden.

Koersplandewegkwijt heeft een mooi succes geboekt na 8 jaar procederen. De Hoge Raad heeft de gedupeerden van Aegon woekerpolis Koersplan, die geregistreerd staan bij Stichting Koersplandewegkwijt, volledig in het gelijk gesteld en het arrest van het gerechtshof Amsterdam bevestigd. De rechtszaak die Stichting Koersplandewegkwijt in 2005 startte heeft daarmee gezorgd voor een juridische doorbraak in de woekerpolisaffaire.

Aegon zal op basis van de uitspraak aan de circa 30.000 polishouders die bij de stichting zijn aangesloten een schadevergoeding moeten betalen van in totaal circa 40 miljoen euro. Lees hier de volledige uitspraak van de Hoge Raad.

Maar let op: de gemiddelde vergoeding bedraagt maar 1.400 EUR omdat de uitspraak alleen maar de kosten van de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering betreft, terwijl het feitelijk nadeel als gevolg van “misleiding” (gemiddeld) het drievoudige bedraagt. Om die volledige schadeloosstelling binnen te halen is een gang naar het KiFiD noodzakelijk. Dat lukt alleen bij deskundige ondersteuning. Claimexperts van Stichting Odin kunnen daarbij helpen.

Via ons ontwoekerformulier kunt u een analyse laten uitvoeren op uw woekerpolis om te kijken hoe groot de volledige compensatie van geleden schade kan zijn.

Van een Allianz woekerpolis slachtoffer.

In 2002 kochten wij een huis in Nederland nadat we uit het buitenland waren teruggekomen. Een deel van onze hypotheek was aflossingsvrij. Toen was dat nog een slimme aanpak want het kon immers niet anders dan dat de prijzen eeuwig zouden stijgen. Dat was sinds 1955 ook aantoonbaar zo geweest. Er was geen reden voor ons om dat anders te zien. Dat geldt ook voor de bank.

Het niet afgedekte gedeelte zouden we met een dynamisch hypotheekplan van Zwolsche Algemeene makkelijk afdekken. Een maandelijkse inleg van toen nog FL 500,- (nu € 227,-) gedurende de hele looptijd zou op de einddatum volgens de inschatting van Z.A. leiden tot FL 836.197 met een gemiddeld historisch rendement gerekend en bij een standaardfondsenrendement zou het FL 367.812 gaan opleveren. Die eerste leek me nogal optimistisch ingeschat maar de tweede leek enigszins haalbaar.

Na 10 jaar trouw elke maand betalen bleek mijn poliswaarde op ca € 13.000 te staan en ik begon mezelf serieus af te vragen hoe we in hemelsnaam op dat standaard rendement zouden gaan uitkomen. Bij navraag bleek mijn eindkapitaal te zijn bijgesteld naar € 68.000 na 28 jaar. 28 jaar inleggen kost mij € 76.272, afgezien van gederfde rente en levert me uiteindelijk € 68.000 op aan poliswaarde. Dat kan toch niet de bedoeling zijn zei ik aan de telefoon maar de contactpersoon van (inmiddels) Allianz bleef het een mooi produkt vinden.

U begrijpt vast al dat ik deze polis heb stopgezet. Van de € 27.000 die ik had ingelegd kreeg ik € 13.000 terug als afkoopbedrag. De rest was opgegaan aan 1e kosten, bemiddelingskosten, doorlopende kosten enzovoort.

Op de regeling voor extreme gevallen heb ik daarna uiteraard gereageerd want ik wist zeker dat ik daar ook bij hoorde met 50% kosten. Maar wat bleek….de kosten die aan mij berekend waren in deze 10 jaren lagen binnen de tolerantie. De ca 50% kosten waren niet te veel. Want….stel dat ik de hele rit met Allianz had uitgezeten en aan het einde van de looptijd mijn € 68.000 had opgestreken dan zou dat binnen hun richtlijnen geweest zijn.

“Maar, beste mijnheer, u heeft ervoor gekozen eerder te stoppen; niet Allianz. Daarom valt Allianz in deze niets te verwijten. Kan ik verder nog iets voor u doen? Dan wens ik u een prettige dag.”

Ik ben dom geweest en had niet de wijsheid die men bij Allianz wel heeft. Ik had natuurlijk gewoon moeten blijven betalen en mijn geld niet zelf op de bank moeten zetten. Dan was er geen probleem geweest. En dan had ik deze ellende met niemand hoeven delen….

Inzender wenst anoniem te blijven.

Via ons ontwoekerformulier kunt u een analyse laten uitvoeren op uw woekerpolis om te kijken hoe groot de compensatie van geleden schade kan zijn.