Verjaring claim

Wie denkt dat hij schade heeft geleden moet binnen vijf jaar in actie komen. Anders verjaart de eventuele claim. Om verjaring te voorkomen moet u als polishouder de verjaringstermijn stuiten door een stuitingsbrief te sturen. Vervolgens dient u binnen die 5 jaar of te schikken me de woekeraanbieder, een procedure bij kifid te beginnen of een gerechtelijke procedure te beginnen.