Interpolis en de (kleine) kans op een verzekeringsuitkering.

Dacht ik van de verzekeraar Interpolis af te zijn met hun te dure verzekeringen en woekerpolissen, blijkt dat ik toch de strijd weer met hen aan moest gaan. Het geval wil 20140721_192206_resizednamelijk dat door ontbrekende dakgoten en afvoer bij de buren hemelwater mijn kelder instroomde. Zie de foto voor het gat dat is geslagen bij de fundering. Schade ruim € 1500 voor reparatie aan de kelder.

De WA verzekeraar van de buren blijkt dus Interpolis te zijn. De verzekeraar stuurt een “expert” van DEKRA Experts op mij af. Die constateerde al voordat hij één voet over de drempel zette dat het een grondwaterprobleem (dat valt buiten de verzekering) is omdat dat veel in mijn wijk zou spelen. Hij wilde nog wel even ter plekke kijken maar zijn mening veranderde niet. Geldt ook hier diegene die betaalt die bepaalt? Interpolis keert dus niet uit en op mijn verzoek tot een second opinion wordt niet meer gereageerd. Alleen invoelende “dat is vervelend” reacties en beloftes om er iets aan te doen via hun twitter account. Maar dat is slechts social media marketing. Interpolis beantwoordt je twitter berichten snel en vriendelijk maar het echte daadwerkelijke “verzekeren” is niet aan Interpolis besteed.

Bij Interpolis en andere grote verzekeraars begint het verzekerd zijn steeds meer te lijken op een lot in de loterij. Je hebt een kleine kans dat er ook daadwerkelijk (een deel) uitgekeerd wordt. Ondoorzichtige uitgebreide voorwaarden met veel uitsluitingen en bij schade een “onafhankelijke” expert waar je aan bent overgeleverd. En als je aanvraag vervolgens wordt afgekeurd heb je eigenlijk geen verdere mogelijkheden om je gelijk proberen te halen. Vaak zijn de bedragen te gering om er zoveel tijd en energie in te steken. Je zou een klacht bij het Kifid kunnen indienen over de verzekeraar maar uit eigen ervaring is dat een moeilijke, tijdrovende en frustrerende weg. Het is als vechten tegen Goliath. Wat zijn dan nog wel de mogelijkheden?

Ten eerste, je moet je vooral zoveel mogelijk verzekeren als je arm bent of dom. Als je namelijk een aardig potje aan vermogen hebt dan kan je een groot aantal verzekeringen eruit mikken zoals begrafenis-, reis-, en annuleringsverzekeringen, aanvullende ziektekosten, de all risk autoverzekering. Je kunt dat met eigen geld opvangen. Mensen met geen of weinig direct opvraagbaar vermogen moeten zich echter overal voor indekken en blijven daardoor interen op hun vermogen door de hoge kosten. Onwetende mensen vallen sneller voor de mooie marketing praatjes van verzekeraars appellerend aan hun angstgevoel en gevoel van (valse) zekerheid. Dus bouw snel een buffer op en lees je goed in per type verzekering en de alternatieven zodat je minder afhankelijk wordt.

Verder hoop ik altijd nog op een nieuwe organisatie, product of dienst die het werk (deels) van verzekeraars overneemt. Een groot crowdfunding project, nieuwe coöperatieve verzekeraar/bank of de overheid die een staatsverzekering aanbiedt (genationaliseerde banken en verzekeraars zat op dit moment). Hoopgevend was de poging tot oprichting van De Financiële Coöperatie (DFC). Maar het ziet er naar uit dat ze het niet gaan redden.

De laatste tijd zijn er mooie nieuwe initiatieven bijgekomen, zoals BrandNewDay (pensioen, lijfrente), BrightNL (pensioen voor zelfstandigen), Broodfondsen (AOV alternatief voor zelfstandigen), DeGiro (goedkoop beleggen), diverse crowdfinance platforms (investeren met hoge rente), world index ETF trackers (laag risico, gespreid & goedkoop beleggen), etc. Dus wellicht is de tijd rijp voor een hele nieuwe innovatieve manier van verzekeren. Deze tijd is er een van creatieve destructie; in moeilijke tijden worden de beste ideeën ontwikkelt die oude structuren en organisaties overbodig maakt.

Wie weet kunnen we dan eindelijk deze financiële Dinosaurussen laten uitsterven.

Een artikel uit NRC Handelsblad van 5 februari 2016 bevestigt dit beeld van de dubieuze rol van schade-experts en verzekeraars bij het afwikkelen van schade.

Schadeverzekeringen

Aegon betaalt schadevergoeding aan Koersplan gedupeerden.

Koersplandewegkwijt heeft een mooi succes geboekt na 8 jaar procederen. De Hoge Raad heeft de gedupeerden van Aegon woekerpolis Koersplan, die geregistreerd staan bij Stichting Koersplandewegkwijt, volledig in het gelijk gesteld en het arrest van het gerechtshof Amsterdam bevestigd. De rechtszaak die Stichting Koersplandewegkwijt in 2005 startte heeft daarmee gezorgd voor een juridische doorbraak in de woekerpolisaffaire.

Aegon zal op basis van de uitspraak aan de circa 30.000 polishouders die bij de stichting zijn aangesloten een schadevergoeding moeten betalen van in totaal circa 40 miljoen euro. Lees hier de volledige uitspraak van de Hoge Raad.

Maar let op: de gemiddelde vergoeding bedraagt maar 1.400 EUR omdat de uitspraak alleen maar de kosten van de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering betreft, terwijl het feitelijk nadeel als gevolg van “misleiding” (gemiddeld) het drievoudige bedraagt. Om die volledige schadeloosstelling binnen te halen is een gang naar het KiFiD noodzakelijk. Dat lukt alleen bij deskundige ondersteuning. Claimexperts van Stichting Odin kunnen daarbij helpen.

Via ons ontwoekerformulier kunt u een analyse laten uitvoeren op uw woekerpolis om te kijken hoe groot de volledige compensatie van geleden schade kan zijn.

Verjaring claim

Wie denkt dat hij schade heeft geleden moet binnen vijf jaar in actie komen. Anders verjaart de eventuele claim. Om verjaring te voorkomen moet u als polishouder de verjaringstermijn stuiten door een stuitingsbrief te sturen. Vervolgens dient u binnen die 5 jaar of te schikken me de woekeraanbieder, een procedure bij kifid te beginnen of een gerechtelijke procedure te beginnen.