Van een Allianz woekerpolis slachtoffer.

In 2002 kochten wij een huis in Nederland nadat we uit het buitenland waren teruggekomen. Een deel van onze hypotheek was aflossingsvrij. Toen was dat nog een slimme aanpak want het kon immers niet anders dan dat de prijzen eeuwig zouden stijgen. Dat was sinds 1955 ook aantoonbaar zo geweest. Er was geen reden voor ons om dat anders te zien. Dat geldt ook voor de bank.

Het niet afgedekte gedeelte zouden we met een dynamisch hypotheekplan van Zwolsche Algemeene makkelijk afdekken. Een maandelijkse inleg van toen nog FL 500,- (nu € 227,-) gedurende de hele looptijd zou op de einddatum volgens de inschatting van Z.A. leiden tot FL 836.197 met een gemiddeld historisch rendement gerekend en bij een standaardfondsenrendement zou het FL 367.812 gaan opleveren. Die eerste leek me nogal optimistisch ingeschat maar de tweede leek enigszins haalbaar.

Na 10 jaar trouw elke maand betalen bleek mijn poliswaarde op ca € 13.000 te staan en ik begon mezelf serieus af te vragen hoe we in hemelsnaam op dat standaard rendement zouden gaan uitkomen. Bij navraag bleek mijn eindkapitaal te zijn bijgesteld naar € 68.000 na 28 jaar. 28 jaar inleggen kost mij € 76.272, afgezien van gederfde rente en levert me uiteindelijk € 68.000 op aan poliswaarde. Dat kan toch niet de bedoeling zijn zei ik aan de telefoon maar de contactpersoon van (inmiddels) Allianz bleef het een mooi produkt vinden.

U begrijpt vast al dat ik deze polis heb stopgezet. Van de € 27.000 die ik had ingelegd kreeg ik € 13.000 terug als afkoopbedrag. De rest was opgegaan aan 1e kosten, bemiddelingskosten, doorlopende kosten enzovoort.

Op de regeling voor extreme gevallen heb ik daarna uiteraard gereageerd want ik wist zeker dat ik daar ook bij hoorde met 50% kosten. Maar wat bleek….de kosten die aan mij berekend waren in deze 10 jaren lagen binnen de tolerantie. De ca 50% kosten waren niet te veel. Want….stel dat ik de hele rit met Allianz had uitgezeten en aan het einde van de looptijd mijn € 68.000 had opgestreken dan zou dat binnen hun richtlijnen geweest zijn.

“Maar, beste mijnheer, u heeft ervoor gekozen eerder te stoppen; niet Allianz. Daarom valt Allianz in deze niets te verwijten. Kan ik verder nog iets voor u doen? Dan wens ik u een prettige dag.”

Ik ben dom geweest en had niet de wijsheid die men bij Allianz wel heeft. Ik had natuurlijk gewoon moeten blijven betalen en mijn geld niet zelf op de bank moeten zetten. Dan was er geen probleem geweest. En dan had ik deze ellende met niemand hoeven delen….

Inzender wenst anoniem te blijven.

Via ons ontwoekerformulier kunt u een analyse laten uitvoeren op uw woekerpolis om te kijken hoe groot de compensatie van geleden schade kan zijn.

Interpolis OpMaatverzekering

In 2000 had ik via de Rabobank een Interpolis Opmaatverzekering afgenomen als kapitaalverzekering voor mijn huis. In 2009 kende deze woekerpolis een kostenpercentage van maar liefst 55,8 % van de inleg! Met name de premies overlijdensrisicodekking van 40% hakten een flink deel van de inleg weg.

Rabobank woekerpolis aanbieder

In 2005 was deze polis al niet meer gekoppeld aan de hypotheek omdat ik verhuisde en een andere hypotheekverstrekker dan de Rabobank koos. De Rabobank gaf aan dat deze polis gewoon door kon blijven lopen maar verzuimde daarbij te melden dat dat zeer nadelig is door de hoge kosten en fiscale nadelen.

Adviesgesprek

In 2008 gaf ik in een adviesgesprek bij de Rabobank aan van deze polis af te willen en een voorstel te verwachten. Na herhaaldelijk bellen en e-mailen met hetzelfde verzoek bleef het akelig stil van de kant van mijn voormalige huisbank. Achteraf snap ik ook wel waarom. Er zat nog steeds een aardig maandelijkse premie aan “kosten bemiddelaar” en kosten verzekeringsmaatschappij” op deze polis…

In december 2010 heb ik deze polis stopgezet. Resultaat -20,67 % van de inleg.

Interpolis vaarwel

Het resultaat van deze ervaring is dat ik alle Interpolis (toen dochter van Rabobank nu van Achmea) producten heb stopgezet: De Arbeidsongeschiktheidsverzekering van hun was erg duur. En ik had al mijn bedrijfsmatige en privé (opstal, WA, inboedel) verzekeringen ook bij hun lopen. Je kunt van Interpolis veel zeggen maar ze hebben goede econometristen in dienst; hoge premies en weinig kans op uitkeringen bij schade.

Ik heb in de circa 15 jaar dat ik mijn verzekeringen bij hen had zo’n 3 schadegevalletjes gehad. En alle 3 kon om een of andere reden niet worden uitgekeerd. Als je toch weinig kans maakt op een uitkering dan liever de goedkoopste verzekeringen nemen. Zodoende ben ik met met de meeste verzekeringen uitgekomen bij Univé.

Interpolis heeft jaren goed aan mij verdiend maar dat is nu echt voorbij. Tevens zal ik de Rabobank ook niet meer zien als mijn huisbank waar ik veel van mijn financiële producten zal kopen. Ik vertrouw hen niet meer en zal mij niet meer als trouwe klant gedragen.

Tevens ben ik een kifid procedure begonnen om de geleden schade op deze woekerpolis volledig vergoed te krijgen.

Via het ontwoekerformulier kunt u een analyse laten uitvoeren op uw woekerpolis om te kijken hoe groot de compensatie van geleden schade kan zijn.