Crowdfinance: een goed alternatief voor kredietverlening.

Sinds het begin van de krediet/banken/Euro crisissen ben ik mij meer in het functioneren van de financiële sector gaan verdiepen. Naar mijn mening leven wij nu in een transitie fase waarin alternatieven voor diverse bancaire- en verzekeringsproducten hard nodig zijn.

Ik ben, in mijn zoektocht naar duurzame vermogensopbouw, sinds enige jaren investeerder in crowdfinance projecten. Het principe van deze peer to peer vorm van crowdfunding is dat een groep mensen geen aandeelhouder of koper wordt van een product of dienst maar dat men geld voor een periode ter beschikking stelt en daar (op annuïtaire basis) rente en aflossing over ontvangt.

Waar crowdfunding begon als een initiatief om creatieve projecten (o.a. Kickstarter) te financieren, is het in korte tijd uitgegroeid tot een miljoenenindustrie. In 2014 maakten in Nederland meer dan tweeduizend projecten succesvol gebruik van crowdfunding. Zo haalden zij meer dan 63 miljoen euro aan financiering op. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De kansen en mogelijkheden van crowdfunding worden in steeds meer sectoren ingezet. Deze manier van financiering biedt vooral kansen voor het MKB. Juist het MKB merkt dat kredietverstrekking via de banken moeizaam verloopt.

Crowdfinance platformen zijn het succesvolst met het ophalen van geld voor hun projecten. Onbetwist marktleider in Nederland is Geldvoorelkaar.nl. Via dit platform worden verscheidene projecten soms binnen een paar uur volgeschreven door honderden investeerders. Lener blij, hij kan zijn product financieren. De investeerder blij, want hij ontvangt 6 tot 10% rente op zijn investering. Runner up zijn Kapitaalopmaat, Zencap en Collin Crowd. Deze platformen doen het redelijk goed maar moeten nog het “vliegwiel” van voldoende projecten en investeerders vinden.

Natuurlijk zijn er ook nadelen bij deze vorm van financiering. De lener moet vaak zijn eigen netwerk van family, friends en fools aanspreken om de geldstroom op gang te brengen en men is veelal hoofdelijk aansprakelijk bij kredietverstrekking. Voor de investeerder is er het risico van een “default”; de bekendste is het faillissement van restaurant Blauw. Tevens zijn de platformen nog niet geheel volwassen op het vlak van transparantie, inzicht per project en risicoafdekking voor de investeerder. Het is nog een jonge markt met groeistuipen waarin fouten worden gemaakt.MoneyTalks

Bekijk hier een item in het programma Money Talks op RTL Z over onder andere de risico’s van investeren in Crowdfinance. Zie hier voor het volledig interview met ons.

Ondanks deze nadelen zie ik een mooie toekomst voor deze vorm van kredietverstrekking. Het MKB boort namelijk een nieuwe financieringsbron aan eventueel in combinatie met gestapelde financiering via de bank, private investors en/of kredietunies en de investeerder ontvangt een goede rente en investeert in aansprekende projecten. De tijd is rijp voor alternatieve financieringsvormen.