Crowdsourcing

Het doel van deze site om gezamenlijk, zonder bank- of verzekeradviseur, tips te geven en te krijgen om betere financiële dienstverlening te verkrijgen. De negatieve tijd en energie die de woekerpolissen ons opleveren kunnen we omzetten in positieve energie. De kennis en ervaring die wij gezamenlijk de afgelopen jaren opgedaan hebben met betrekking tot financiële producten en andere diensten kunnen we ten dienste van anderen stellen. Onder het motto; voor elkaar en door elkaar