Aegon betaalt schadevergoeding aan Koersplan gedupeerden.

Koersplandewegkwijt heeft een mooi succes geboekt na 8 jaar procederen. De Hoge Raad heeft de gedupeerden van Aegon woekerpolis Koersplan, die geregistreerd staan bij Stichting Koersplandewegkwijt, volledig in het gelijk gesteld en het arrest van het gerechtshof Amsterdam bevestigd. De rechtszaak die Stichting Koersplandewegkwijt in 2005 startte heeft daarmee gezorgd voor een juridische doorbraak in de woekerpolisaffaire.

Aegon zal op basis van de uitspraak aan de circa 30.000 polishouders die bij de stichting zijn aangesloten een schadevergoeding moeten betalen van in totaal circa 40 miljoen euro. Lees hier de volledige uitspraak van de Hoge Raad.

Maar let op: de gemiddelde vergoeding bedraagt maar 1.400 EUR omdat de uitspraak alleen maar de kosten van de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering betreft, terwijl het feitelijk nadeel als gevolg van “misleiding” (gemiddeld) het drievoudige bedraagt. Om die volledige schadeloosstelling binnen te halen is een gang naar het KiFiD noodzakelijk. Dat lukt alleen bij deskundige ondersteuning. Claimexperts van Stichting Odin kunnen daarbij helpen.

Via ons ontwoekerformulier kunt u een analyse laten uitvoeren op uw woekerpolis om te kijken hoe groot de volledige compensatie van geleden schade kan zijn.

Eerste Kifid procedure van start.

Met hulp van de Claimexperts gaat de eerste KiFiD procedure nu van start. Aegon zal een claim krijgen voor hun product Fundpensioen. Deze polis had ik in 1997 bij hen afgesloten. Later zal er ook met de andere woekerpolissen op dezelfde manier worden gehandeld. Wordt dus vervolgd.