Stappenplan

Heb ik een woekerpolis?

1. Ieder jaar ontvangt u uw polis jaaroverzicht van uw verzekeraar of bank. Zorg dat u weet wat u hebt betaald opgesplitst in inleg, provisie adviseur, verzekeringspremies en de diverse beheer- en administratiekosten. Zodat u inzicht krijgt in de verhouding tussen inleg en wat er daadwerkelijk belegd wordt. Deel het getal van de kosten door de waarde van uw opgebouwde kapitaal dat ook op dat overzicht staat. Wat is het kostenpercentage?

2. Is dat percentage meer dan 1 % van het totale opgebouwde kapitaal dan is dat vrij snel een woekerpolis. De meeste woekerpolissen kennen een kostenpercentage dat hoger is dan 2,5 %. Dit wordt met name veroorzaakt door de vele kostensoorten zoals;

 • overlijdensrisico verzekeringspremies
 • aankoopkosten
 • verkoopkosten
 • bemiddelingskosten adviseur
 • doorlopende kosten
 • eerste kosten
 • transactiekosten
 • beheerkosten

Naast deze deels verborgen hoge kosten- en/of risicopremiestructuur kenmerkt een woekerpolis zich ook veelal door een:

 • Hoge vaste overlijdensrisicodekking bij een looptijd van 15 jaar of meer tot aan pensioenleeftijd of langer. Er ontstaat een hefboom- en inteereffect. De poliswaarde gaat achteruit doordat steeds meer fondsdeelnames verkocht worden om de exploderende risicopremie te betalen.
 • Slecht rendement op de beleggingen door dure en slecht presterende Beleggingsfondsen (huisfondsen) van de verzekeraar of bank zelf.
 • Hoog risicoprofiel van de huisfondsen, terwijl een deugdelijk beleggingsadvies ontbreekt door een daartoe bevoegde adviseur.

3. De polis woekert voort tenzij u een rendement heeft over de afgelopen tien jaar die hoger is dan uw kostenpercentage +jaarinflatie + zeg ruwweg 3 % benodigde vermogensopbouw om uw doelkapitaal te kunnen halen. In de meeste gevallen moet u dan meer dan 8 % gemiddeld halen om überhaupt iets op te bouwen. Zeer waarschijnlijk dat u dat rendement jaarlijks niet haalt.

Eventueel kunt u een woekerpolischeck doen bij het AFM of bij Consumentenclaim. De waardescan van het Nibud kan u helpen te signaleren of de beleggingsverzekering genoeg gaat opleveren om de hypotheek mee af te lossen of om uw pensioen mee te financieren.

Heeft u geconstateerd dat u een woekerpolis heeft? Zo ja, ga naar de volgende pagina.