Missie en doel

Vertrouwen in de financiële sector naar nul.

Het integere imago dat de financiële sector in de loop van decennia hadden opgebouwd door degelijke en betrouwbare producten en diensten aan te bieden hebben ze inmiddels vakkundig om zeep geholpen vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw. Nu de beerput open gaat is het hek van de dam. Een groot maatschappelijk probleem (miljoenen woekerpolissen) voor de burgerij komt aan het licht, enorme imagoschade voor de financiële sector en een grote verliespost voor zowel de consument alsook de financiële sector voor de lange termijn.

Ontwoekeren moet je doen.

Na twee jaar van ontwoekeren, ben ik veel geld armer en een illusie rijker; namelijk de gedachte dat de financiële sector het goede met hun klanten voor heeft. Aangezien zelfregulering niet helpt en zal helpen gezien het gedrag van de top in de financiële sector, de overheid ook geen echte oplossingen aandraagt (Wabeke-norm) en veel adviseurs je niet goed kunnen en willen adviseren vanuit teveel eigenbelang en onkunde zal de consument het heft in eigen hand moeten nemen. Alleen door de massa van de consument kan gedragsverandering bij banken en verzekeraars worden afgedwongen. Als veel klanten ex-klanten worden dan moet de financiële sector wel reageren. Een slecht product of organisatie verdient geen klanten.

Missie

Daarom is onze missie tweeërlei:

  • inzicht bij de consument teweeg brengen dat ze van hun dure financiële producten en hun aanbieders af kunnen maar dat ze daarvoor wel actie voor moeten ondernemen en;
  • bewustwording in de financiële sector bevorderen dat ze weer de klant echt centraal stellen en duurzame producten aanbieden.

Ontwoekeren doe je zo.

Ik wil met deze site een steentje bijdragen aan dit bewustwordingsproces. Een site voor consumenten door consumenten. De bedoeling is dat bezoekers van de site de geplaatste tips kritisch bekijken en daar het goede voor hun persoonlijke situatie uithalen en toepassen. Als tegenprestatie wil ik graag dat een ieder zijn eigen tips en adviezen inbrengt via het formulier. Ere wie ere toekomt; degene met goede tips zal zijn naam achter de tip terugvinden indien hij/zij zijn toestemming daarvoor geeft. Ervan uitgaande dat iedereen wel tips kent en goede adviezen (door schade en schande) verkregen heeft kunnen we elkaar helpen minder afhankelijk te worden van de financiële sector en hun tussenpersonen en hopelijk een gedragsverbetering bij hen teweeg brengen.

Stappenplan ontwoekeren woekerpolissen

Wat ikzelf miste bij alle adviezen op websites, artikelen en in boeken was een overzichtelijk stappenplan hoe ik van die woekerpolissen af kon komen. Een stappenplan vind je hier. Met deze site Servicepunt.nl wil ik je een zetje in de richting geven met tips en adviezen om te ontwoekeren en te besparen maar ook alternatieven aan te bieden bij financiële producten en andere uitgaven.

Veel succes met ontwoekeren en besparen!

Harm Jan Wieringa