Disclaimer

Servicepunt.nl spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Servicepunt.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. De aangeboden informatie is geheel vrijblijvend. Servicepunt.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wij zijn geen financiële adviseur en bieden zelf ook geen financiële producten en diensten aan. Voor complexe financiële producten is het verstandig een betrouwbare door AFM erkende adviseur te raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om vast te stellen of eventuele op deze site genoemde financiële dienstverleners aan hun vergunningplicht voldoen.

Vragen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot de uitgever. U kunt ons bereiken via info@servicepunt.nl.