Ontwoekertips

Voor de consument

Het is met grote banken en verzekeraars net zoals met de rabarber die de marktkoopman aan de man brengt; “grote stelen en kleine stelen, maar grote stelen het meest”.

U maakt zich ongetwijfeld erg druk als iemand uw portemonnee rolt en er vandoor gaat met een paar euro’s. Terecht, want stelen mag niet. Gek genoeg accepteren we het blijkbaar als een bedrijf waar je nota bene klant van bent je besteelt van duizenden euro’s. Niet eenmalig maar jaren achtereen. Door je onvolledig of niet te informeren, torenhoge en ondoorzichtige kosten te berekenen en met het geld dat resteert slecht te beleggen in dubieuze huisfondsen.

En, als je als klant eenmaal erachter komt, de klacht vervolgens eerst negeert, daarna beloftes maakt die je niet nakomt, traag reageert en informeert en ten laatste probeert met een zeer laag bedrag te compenseren. Als de klant vervolgens weg wil dan deze een financiële trap na geven door hoge afkoopkosten en boetes door te rekenen.

Dat noem ik stelen van de klant. Nota bene van diegene die er voor zorgt dat je bestaansrecht hebt als organisatie. Als klanten van banken stelen dan komen ze in de gevangenis terecht maar als banken van klanten stelen dan krijgen ze een flinke bonus. Het lijkt mij dan ook vrij normaal als u en ik niet meer klant willen zijn bij dit type organisatie. Laten we dat dan ook niet meer doen! Hier volgen een aantal tips:

 • Negeer voorlopig de roep van banken om meer op de hypotheek af te lossen. Het dient voornamelijk het eigen belang, namelijk meer kapitaal verkrijging. Ga liever met dit geld consumeren zodat de economie op gang wordt gehouden.
 • Banksparen lijkt interessant en is in zekere zin qua kosten ook veel eerlijker dan woekerpolissen. En als er gespaard wordt voor aflossing van hypotheek of pensioenopbouw kan de inleg ook fiscaal aftrekbaar zijn. Maar ga niet in zee met aanbieders die een lage vaste rente aanbieden. Bedenk dat een rente onder de 4 % je niet rijker maakt omdat de jaarlijkse inflatie het geld in waarde weer vermindert.
 • Een minpunt op dit moment nog aan banksparen is dat het saldo van uw bankspaarrekening op dit moment nog onderdeel is van het faillissement als uw bedrijf onverhoopt failliet gaat; u bent dan ook uw opgebouwde pensioen geld kwijt. Dit belangrijke verschil in wetgeving tussen banksparen en lijfrente verzekeren wordt waarschijnlijk door de regering in 2012 gerepareerd..
 • Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Koop de woekerpolis nu af of maak deze premievrij ook al kost u dit geld aan boetes en afkoopkosten. Pas wel op dat u moet afrekenen met de fiscus. Een alternatief kan zijn om de polis om te zetten naar een andere goedkopere aanbieder.
 • Gooi verder geen goed geld meer achter slecht geld aan. Neem uw verlies. Bereken nog hoeveel u aan premie kwijt zult zijn indien u de hele looptijd zou uitzitten en wat het u elders zou opleveren als u bijvoorbeeld zelf zou sparen, beleggen of in een andere polis zou stoppen met minder kosten.
 • Bedenk; het is maar geld. Het is fijn er genoeg van te hebben. Maar teveel maakt weer hebberig. Dus wees tevreden met genoeg. Geld maakt niet gelukkig.
 • De Wabeke-norm, waarbij een verzekeraar nog 3,5% gemiddelde kosten per jaar o.b.v. bruto fondsrendement (de overlijdensrisicodekking niet meegerekend) mag doorberekenen pakt zeer nadelig uit voor de klant.
 • De compensatieregeling afgeleid van de Wabeke-norm is een farce. Zeg nee tegen een compensatievoorstel die hierop gebaseerd is.
 • 3,5 % cumulatief aan kosten (de Wabeke-norm) jaar in jaar uit is uiteindelijk erg veel geld. Want hoe groter het opgebouwde kapitaal hoe meer kosten in absolute zin.
 • Een polis mag niet meer dan 1 % kosten totaal beslaan, anders teer je in op je opgebouwde kapitaal op de lange termijn.
 • Ontdoe je van de woekerpolissen maar ook van de aanbieders van deze polissen. Zij verdienen geen klanten.
 • Hier vindt u een blog met 10 manieren op van uw bank af te komen.

Voor de bank en verzekeraar

Macht, geld of verslaving maakt snel corrupt. Een bankier of verzekeraar heeft met alle drie te maken: de verslaving van de macht van het geld. De financiële sector zit behalve in een financiële ook in een ethische crises. Interessante documentaires over de veroorzakers van de financiële crisis in 2008 en daarna zijn Inside Job en Tegenlicht.

We zien bij andere branches en grote organisaties in crisis, zoals bij de overheid, sommige kerkgenootschappen en bij bepaalde takken van sport; men gaat het probleem eerst ontkennen, vervolgens bagatelliseren, daarna werkgroepen en commissies vormen om te laten zien dat men er wat aan doet en vervolgens na verloop van tijd verslapt de media-aandacht en bestaat het gevaar dat er weinig meer wordt gedaan, waardoor de klanttevredenheid laag blijft en mensen vertrekken.

Stel daarom uw klant centraal en niet de aandeelhouders of uw eigen bonussen. Stel uzelf een aantal vragen:

 • Hoe stel ik de klant (weer) centraal?
 • Is de beloning van de medewerkers in goede en gezonde verhouding tot de bijdrage die ze levert aan de welvaart en welzijn van de klanten?
 • Is er een eerlijke verhouding tussen loon en inspanning?
 • Wat moet ik intern veranderen om de klant weer tevreden te stellen?
 • Wat wordt mijn interne communicatieboodschap om dat te realiseren?
 • Wat wordt mijn communicatieboodschap naar buiten toe om dat te realiseren?

Vervolgens dient dan de organisatie daarop aangepast te worden;

 • Terugkeren naar de kernwaarden van de organisatie. Kernwaarden kunnen zijn;
  • respect voor het vermogen=eigendom van de klant;
  • behandel de klant zoals ik zelf ook behandelt wil worden;
  • duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor de lange termijn.
 • Het volledige management moet erachter staan en dit uitdragen.
 • Geen verkeerde korte termijn financiële prikkels meer zoals bonussen en commissies op verkoop.
 • Fouten toegeven en klanten volledig compenseren.
 • Goede controle en strenge sancties voor wie in de fout gaat.
 • Wees transparant; vertel de klant in welke bedrijven of sectoren er wordt geïnvesteerd en wat de beloningen zijn van de medewerkers.