Ik wil compensatie!

Gefeliciteerd met uw keuze om een echte compensatie te willen voor uw woekerpolis. Ikzelf heb liefst 8 woekerpolissen gehad en betaalde duizenden euro’s per jaar wat verdween in het zwarte gat van hoge kosten. Ik als slachtoffer, en ervaringsdeskundige, heb goede ervaringen met de Claimexperts René Graafsma en Martin van Rossum.

Lees hier een artikel uit Het Financieele Dagblad en een interview met ons over woekerpolissen.

Samen met deze Claimexperts wil ik u helpen om een echte compensatie voor uw woekerpolis te ontvangen. Wij gaan voor volledige compensatie van alle gestorte bedragen inclusief wettelijke rente via een procedure bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. De eerste stap is een grondige analyse van uw woekerpolis.

Voor deze analyse betaalt u slechts een éénmalig vast bedrag van € 82,50 inclusief BTW. De verdere procedure wordt op basis van ‘no cure no pay’ voor u verzorgd. Wilt u een eerlijke compensatie van uw woekerpolis? Vul dan onderstaand formulier in en een Claimexpert gaat voor u aan de slag.

Door de vele aanvragen focussen wij ons nu op de volgende woekerpolissen:                Nationale Nederlanden (Flexibel Verzekerd Beleggen), SNS Reaal (Swiss Life, AXA), ASR (ABC Kassen, Falcon, Waerdye), Allianz (Royal Future en Dynamische Investeringsplannen), AEGON (VermogensPlan, KoersPlan), ABN AMRO (Meegroeiverzekering, Spaarplan/Toekomstplan), FBTO, Achmea, Delta Lloyd (Delta Life), Nationaal Spaarfonds en Avero. Andere producten nemen wij nu helaas niet in behandeling.

Let wel; de claimexpert zorgt voor compensatie van geleden schade van uw woekerpolis uit het verleden. Wilt u uw woekerpolis repareren / omzetten naar de toekomst toe dan dient u zicht te wenden tot uw adviseur.

Hartelijke groet,

Harm Jan Wieringa

Harm Jan Wieringa

Ontwoekerformulier

Aanhef *
Voorletters en naam *
Straat *
Postcode en Plaats *
Telefoonnummer *
Uw email *

Ja, ik wil graag laten analyseren of mijn (oude) woekerpolis in aanmerking komt voor een schadeclaim.

Ik maak € 82,50 (incl. BTW) over op het rekeningnummer van de Claimexperts, zodra ik van hen de te ondertekenen opdracht tot dienstverlening ontvang.

Wij geven uw aanvraag vervolgens door aan onze partner, de ontwoekerspecialisten René Graafsma en Martin van Rossum.

Na ontvangst van uw betaling neemt een claim expert contact met u op. U wordt dan gevraagd de volgende informatie (digitaal) toe te zenden:

  • Kopie van de originele polis
  • Kopie van het laatste waardeoverzicht - eventueel meerdere waardeoverzichten
  • Kopie van een eventuele offerte
  • Kopie van een eventuele compensatiebrief
  • Andere relevante correspondentie

Binnen twee weken na ontvangst van deze stukken, wordt u geïnformeerd over uw extra claimmogelijkheden.

Ik wil eerst meer informatie over:

Stel hier uw concrete vraag

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement en Disclaimer.