Mijn eerste woekerpolis

FBTO woekerpolis flyer voorkant

FBTO woekerpolis flyer voorkant

In juni 1996 was de FBTO Oranje Investeringsfonds mijn eerste woekerpolis.

Onder de titel “Kies voor 5 x zo hoog rendement als op een gewone spaarrekening” werd deze woekerpolis aangeprezen als “prima spaarprodukt”.  Er werd geschermd met 23,1 % rendement. In de folder werd gerept over een gedragscode die “heldere informatie” aan de consument geeft over het risico van beleggen. Echter met geen woord werd er gesproken over de torenhoge verzekeringskosten van 12 % van de inleg en nog eens circa  1% fondskosten over de totale waarde. Daarnaast nog eens de andere verborgen kosten zoals beheerkosten en mutatiekosten. Daarvan weet ik tot op vandaag nog niet het kostenpercentage. Verder geen belastingvoordeel en een ongunstige huisfonds waarin werd belegd.

FBTO woekerpolis flyer binnenkant

FBTO woekerpolis flyer binnenkant

Conclusie: een geval van dwaling. Als mij van tevoren was verteld hoe deze beleggingsverzekering precies in elkaar had gestoken met alle kosten en werkelijk te verwachten rendementen dan had ik het contract niet afgesloten.

Ik had nooit het voorgespiegelde rendement van 23,1 % kunnen halen vanwege de hoge kosten omdat in de voorbeelden de hoge kosten achterwege zijn gelaten.

In mei 2011 kreeg ik een lange en ondoorzichtige brief met brochure van Achmea, de moederorganisatie achter FBTO met de mededeling dat op basis van hun coulante berekening ik € 0,0 compensatie zou krijgen. In juni 2011 is de polis geëindigd en is het resultaat -/- 9,83 % negatief. Heeft u ook deze polis? Afkopen en wellicht een Kifid procedure starten.

Indertijd ben ik een Tros radar lotgenoten groep over dit product gestart. Ik ben tevens een kifid procedure gestart om volledige compensatie te krijgen van de geleden schade. Heeft u deze polis ook? Meldt u zich dan aan.Tros radar lotgenoten

Via ons ontwoekerformulier kunt u een analyse laten uitvoeren op uw woekerpolis om te kijken hoe groot de compensatie van geleden schade kan zijn.

2 reacties op “Mijn eerste woekerpolis

 1. Fijn dat deze website gestart is.
  Wij hebben helaas ook een woekerpolis bij FBTO.Afgesloten per 1.1.2001 en doorlopend tot 1.12.2016. Wij hadden ons ook aangemeld bij de lotgenoten. Jammer dat er te weinig mensen zijn om een vuist te maken.
  Het gaat bij ons om duizenden euro’s die zomaar in het niets zijn verdwenen.
  Op 19 januari 2012 hebben we de FBTO een aangetekende brief gestuurd met de boodschap dat we het compensatievoorstel vooralsnog afwijzen. Hebben daarbij gebruik gemaakt van de voorbeeldbrieven van http://www.respect. Tot op heden hebben we geen enkele reactie gekregen van FBTO. Schandalig gewoon.
  Wij aarzelen om naar het Kifid te gaan omdat dit ons weer geld kan gaan kosten.
  Onze vragen op dit moment:
  – hoe kunnen we FBTO dwingen om te reageren op onze aangetekende brief
  – is het Kifid over het algemeen succesvol
  – welke kosten zijn er aan het inzetten van Kifid verbonden

Wij zijn benieuwd naar uw mening

Uw reactie wordt beoordeeld voor plaatsing. Het emailadres wordt niet openbaar gemaakt.