Over het Servicepunt Team

Servicepunt.nl is er voor u. Met uw ingezonden ontwoekertips proberen wij een informatiepunt te zijn voor u.

Broodfonds: sociaal alternatief voor een arbeidsongeschiktheid verzekering.

Drie jaar geleden ben ik begonnen om een Broodfonds op te richten voor kleine zelfstandigen als alternatief voor de veelal dure en inflexibele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Na een moeizaam begin, veel ZZP’ers kijken ook eerst de kat uit de boom bij een nieuwe initiatief, zitten we inmiddels op ruim 40 leden. Het broodfonds is nu gezond met een ruime buffer en inmiddels hebben wij een aantal leden al financieel kunnen ondersteunen bij hun arbeidsongeschiktheid.

Wat is een broodfonds?                                                                                                 Maar wat is een broodfonds? Het werkt als volgt. Elke deelnemer spaart op een eigen rekening een vast bedrag per maand. In mijn geval is dat 122,50 euro per maand. Die rekening is geblokkeerd. Ik kan er niet zelf aankomen, maar heb een machtiging gegeven aan het bestuur van het Broodfonds waar ik lid van ben. Datzelfde geldt natuurlijk voor de andere leden.

Als ik ziek word, meld ik me bij het bestuur en vraag een uitkering aan. Net als bij een AOV heb ik te maken met een wachttijd van een maand. Daarna gebeurt er iets spectaculairs. Alle deelnemers doen mij maandelijks een schenking, zolang ik ziek ben. Broodfondsen maken namelijk gebruik van de belastingwetgeving waarin is vastgelegd dat je elk jaar maximaal 1500 euro mag schenken aan iemand, zonder dat daar belasting over verschuldigd is. Doordat alle leden een klein stukje storten, heb ik toch voldoende om van te leven.

Om dit hele proces makkelijk en eenvoudig te houden hebben de Broodfondsmakers hiervoor samen met de Triodosbank een prachtig systeem ontwikkeld. Als deelnemer heb je er geen omkijken naar. Het bestuur van het broodfonds waarbij ik aangesloten ben, heeft tot taak om de vinger aan mijn (zieke) pols te houden.

Werkt het?
Het antwoord is kortweg: ja. Het werkt en het groeit. Er zijn inmiddels meer dan 150 zelfstandige broodfondsen en we merken in het broodfonds waar ik tot voor koert voorzitter van was dat er veel belangstelling is. We zijn nu met 44 leden maar verwachten binnen een jaar wel bij het maximale aantal van 50 leden te zijn. De cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat een gemiddeld broodfonds een ziekte percentage van 1% heeft, dus dat is nog een half procent lager dan het landelijk gemiddelde.

Waarom werkt het?
Er zijn allerlei redenen aan te voeren waarom het werkt. Veel deelnemers vallen voor het sympathieke karakter van een broodfonds. Een broodfonds gaat uit van vertrouwen: je wilt als ondernemer niet ziek zijn, dus je maakt er alleen in uiterste noodzaak gebruik van. Je bedondert elkaar niet, dus je meldt je alleen maar arbeidsongeschikt als je dat ook echt  bent. Je wilt elkaar helpen, omdat je zelf ook graag geholpen wilt worden. In veel gevallen helpen broodfondsleden elkaar dus ook bij het opvangen van het werk dat natuurlijk niet gedaan wordt als iemand ziek is.

Daarbij is het ook goedkoper dan een reguliere AOV. Een kanttekening is daarbij op zijn plaats. Als je langdurig ziek bent, biedt een broodfonds uitkomst voor maximaal twee jaar. Daarna stopt de uitkering. Wil je dus voor ‘de rest van je leven’ zekerheid, moet je een AOV met een wachttijd van 2 jaar afsluiten. Dat soort AOV’s zijn er nog maar mondjesmaat. Onder andere Ohra en de Amersfoortse bieden die wel aan.

Een ander groot voordeel is dat je spaart op een rekening die van jezelf is. Mocht je stoppen met het broodfonds, is het geld dat je hebt gespaard ook echt van jou. Daarbij komt dat je na een paar jaar sparen voldoende buffer hebt opgebouwd en je niet meer hoeft te sparen. Vanaf dat moment is de financiële druk écht laag.

Netwerk
Tot slot is een broodfonds ook echt een netwerk. Juist omdat je met elkaar risico deelt en zorg wilt dragen voor elkaar is het nuttig om elkaar beter te leren kennen. Het gevolg is dat je daarmee je eigen netwerk ook weer uitbreidt. Zo ontstaan er binnen broodfondsen vaak hele leuke samenwerkingen en worden nuttige en leuke activiteiten op poten gezet.

Collectiviteit
Broodfondsen passen in deze tijd. Veel mensen zijn de afhankelijkheid van grote, anonieme en vaak wantrouwige grote verzekeraars beu. Daarbij blijkt dat je veel meer zelf kunt organiseren dan we lang dachten. Het voelt gewoon goed om het roer over je eigen leven (al is het maar voor een stukje) weer in handen te nemen. Of om dat op zijn minst uit handen te geven aan mensen die je kent.

Heb je interesse om lid te worden van een broodfonds? Kijk op www.broodfonds.nl of stuur me een mail. Met dank aan mede bestuurslid Rob Bosveld.

De 10 grootste bank en verzekeraar schandalen.

We willen als consument nogal eens snel vergeten wat de banken en verzekeraars de afgelopen jaren uitgespookt hebben. Om scherp en kritisch te blijven hier dan de grootste schandalen van de afgelopen jaren. Alleen voor Nederland want anders moeten we een top 100 maken vanwege de vele grote schandalen.

1 Woekerpolissen. Natuurlijk dien ik te beginnen met de grootste zwendel, oplichting en fraude; de woekerpolis. Vanaf de jaren negentig zijn er zo’n 7.000.000 van die polissen verkocht. In principe kan elk huishouden op die manier opgelicht zijn. Omdat zowel politiek als de financiële sector een echte oplossing tegenhoudt zal dit kankergezwel nog wel een tijdje voortwoekeren en voor heel veel mensen desastreus uitpakken. Op deze site vind je een stappenplan en een formulier om compensatie voor geleden schade aan te vragen.

2 De Liborfraude. De Rabobank moest uiteindelijk 774 miljoen euro betalen voor deze manipulatie. Verder zijn ook diverse buitenlandse banken beboet die uit deze ruif van rentemanipulatie aten.

3 Giftige rentederivaten. Niet alleen woningbouwcorporaties als Vestia hebben zich verslikt in rentederivaten, ook vele duizenden kleine en middelgrote ondernemingen zitten opgescheept met deze riskante producten verkocht door de banken.

4 Extreme bonussen en daarna absurde salarisverhogingen. Toen de megalomane bonussen aan een plafond werden gebonden is men langzaam overgestapt naar extreme salarisverhogingen van tientallen procenten voor de top van banken en verzekeraars.

5 Voor 2008 werden er extreme risico’s door banken genomen met onvoldoende toezicht waardoor banken door de staat gered moesten worden. SNS, ABNAmro, Aegon en ING moesten allemaal een kapitaalinjectie van de staat krijgen om gered te worden.

6 Rabo, tot voorheen het beste jongetje uit de klas, kwam onder meer in opspraak wegens een dopingaffaire bij de wielerploeg, een bestuurscrisis en de lokale banken bleken onder verscherpt toezicht te staan omdat ze hun klantdossiers niet op orde hadden.

7 Uitgebreide oplichting en witwassen bij SNS Property Finance, de vastgoedtak van SNS Reaal. Met name door dit financieel debacle werd SNS Reaal genationaliseerd en konden beleggers naar hun centen fluiten.

8 DSB bank faillissement. In 2009 ging DSB bank failliet en liet een spoor van gedupeerden achter. DSB Bank is verschillende malen in opspraak geraakt. In 2009 werd de bank beschuldigd van financiële wanpraktijken, onder andere vanwege vermeende te dure hypotheken en koopsompolissen, en kreeg het een aantal boetes opgelegd door de AFM. Het was op zich niet erg dat zo’n slechte bank uiteindelijk failliet ging, wel dat zo’n bank überhaupt de kans kreeg zich te vestigen en een bankvergunning kreeg.

9 Icesave debacle. Icesave was de handelsnaam van een van de grootste banken van IJsland, Landsbanki Íslands. Sinds 2008 op de Nederlandse markt actief met het aantrekken van spaargeld via online spaarrekeningen. Icesave beloofde spaarders 5% rente op hun spaargeld, terwijl in Nederland de gemiddelde rente op dat moment rond de 4% lag. In oktober 2008 werd duidelijk dat Icesave zijn verplichtingen niet kon nakomen. Dat betekende het einde van deze internetbank en het begin van een omvangrijke affaire.

10 Hoge kosten aan vaste klanten. De grootbanken berekenen te hoge kosten aan klanten met betrekking tot de hypotheek rente, poliskosten, bankkosten en een zeer lage spaarrente.

Heeft u naar aanleiding van deze schandalen behoefte om over te stappen van bank of verzekeraar? In deze blog vindt u 10 manieren om over te stappen.

10 manieren om van je bank af te komen.

Deze titel is dubbelzinnig gekozen. Om van je bank af te komen moet je wel in actie komen, dus kom van die luie bank af. En daar ligt nu net het probleem. De grootbanken kunnen nog steeds groot zijn omdat u als consument wel hard roept dat het fout gaat met die corrupte, klantonvriendelijke en voortwoekerende bankiers maar vervolgens niets doet. Volgens onderzoek van de NVB wisselt slechts 0,4% van de rekeninghouders jaarlijks van bank. Dus daarom hierbij 10 manieren/redenen om over stappen;

1 Open ten eerste een nieuwe rekening bij bijvoorbeeld Triodos of ASN bank. Via de overstapservice kan je vrij eenvoudig en gratis van bank veranderen. Deze overstapservice is een service die door de banken zelf wordt aangeboden. Maar ook hier pesten de banken nog graag hun ex-klanten en bieden geen rekeningnummerbehoud aan. Maar je hebt wel 13 maanden lang de tijd om alle inkomsten en uitgaven van je oude bankrekening automatisch naar je nieuwe bankrekening over te schrijven. Daar hoef je verder niets voor te doen en er zijn geen kosten aan verbonden. Dus je hebt ruim een jaar de tijd om al je (automatische / periodieke) overschrijvingen van belastingdienst, tijdschriften, giften, verzekeringen etc. te regelen.

2 Je kunt er ook voor kiezen om bij exotischer spaarbanken zoals Credit Europe of ATbank (een deel) van je spaargeld te stallen. Let bij dit soort aanbieders wel op dat ze een bankvergunning hebben van DNB zodat ze vallen onder het depositogarantiestelsel. (Icesave was dat bijv. niet). Als de rente stijgt dan geven dit soort banken vaak net iets meer spaarrente.

3  Je kunt je spaargeld overboeken naar de spaarrekening(en) van je nieuwe bank. Maar waarom niet meerdere accounts bij verschillende aanbieders zodat je makkelijk kunt switchen en risico kunt spreiden? Tevens kan je de banken voor je laten werken; degene met de beste rente op dat moment krijgt het meeste spaargeld van jou. Bedenk daarbij wel dat de grootbanken vaak relatief hoge bankkosten berekenen voor het aanhouden van een betaalrekening. Dus kies een betaalrekening en meerdere spaarrekeningen bij verschillende (kleine) aanbieders. Ofwel wees ontrouw aan de bank (dat zijn zij ook allang aan jou) en wissel als het jou uitkomt.

4 Bij Triodos krijg je een zeer lage rente (nu 0,4%) maar scoort wel het beste op veel punten op eerlijkebankwijzer.nl. Bij ASN ontvang je zelfs een beetje rente op de lopende rekening maar die bank is onderdeel van die vermaledijde SNSBank en meer dan 70% van hun kapitaal wordt belegd in hypotheken van SNS. Een ander alternatief is KNAB maar die is weer 100% dochter van de uitvinder van de woekerpolissen Aegon. Je hebt dus niet zo heel veel keus als je een echt duurzame bank wilt kiezen helaas.

5 Beleg je daarnaast in aandelen, open dan een account bij DeGiro en / of Binckbank. DeGiro is bijvoorbeeld een stuk goedkoper dan beleggen via de bank en bij Binckbank is de dashboard een stuk klantvriendelijker met meer informatie dan bij de grootbanken. Hevel in de loop van de tijd je beleggingen over naar dit account. Als een fonds hoog genoeg staat / verkoop waardig is verkoop je het en het vrijgekomen geld kan je herbeleggen via je nieuwe account of elders een bestemming geven. Je kunt de nieuwe aanbieder ook opdracht geven in een keer je portefeuille over te nemen maar je oude bank kan daarvoor hoge kosten doorberekenen.

6 Heb je verzekeringen via je huidige bank lopen, ga offertes aanvragen bij andere verzekeraars. De meeste verzekeringen hebben een jaarcontract dus die kan je eenvoudig opzeggen. Zet in je agenda wanneer ze aflopen en onderneem tijdig actie om over te kunnen stappen.

7 Heb je een polis lopen via de bank gekoppeld aan pensioen of hypotheek? Vraag een onafhankelijk adviseur om een goed advies. Vaak is een alternatief goedkoper of flexibeler zoals BrandNewDay.

8 Volg het financieel nieuws naar nieuwe ontwikkelingen (disruptive innovations) zoals betalen (e-Wallet) via je social media account of IPay van Apple. Wellicht heb je in de toekomst geen betaalrekening bij een bank meer nodig. We staan aan de vooravond van nieuwe financiële technologieën (FinTech) die de klant meer keuze, inzicht en vermindering van kosten geeft. Binnen de lucratieve (deel)markten van lenen, sparen, beleggen, betalen, risicomanagement, investeren en hypotheken komen steeds meer innovatieve start-ups die deze diensten slimmer (online) aanbiedt. Je bent een “muppet” als je nog slaafs al je bankdiensten bij slechts een bank afneemt.

9 Alternatieve investeringsvormen zoals uitlenen via crowdfunding kunnen bijdragen aan de groei en spreiding van je vermogen. Als je redelijk wat spaargeld hebt dan kan je nadenken over “gestapelde vermogensopbouw” door bijvoorbeeld een deel te sparen, een ander deel te beleggen, met name in ETF trackers om risico te verkleinen, en een deel via crowdfunding / crowdfinance platformen uit te lenen in diverse projecten. Zie mijn andere blog over dit onderwerp.

10 Neem de tijd om over te stappen. Een overstap horizon van1 tot 2 jaar als je meerdere diensten en producten bij je bank afneemt lijkt mij reëel. Als je te overhaast te werk gaat, zeker in geval van je beleggingsportefeuille of polissen, kan de bank extra kosten rekenen en kan je wellicht de verkeerde keuzes maken. Maak de keuzes rationeel eventueel met behulp van een goede adviseur. Zet wel datums in je agenda welke stap je wanneer wilt nemen om jezelf te dwingen in actie te komen.

Succes ermee en kom (eindelijk) van die bank af! Wij als consumenten kunnen het verschil maken.

Crowdfinance: een goed alternatief voor kredietverlening.

Sinds het begin van de krediet/banken/Euro crisissen ben ik mij meer in het functioneren van de financiële sector gaan verdiepen. Naar mijn mening leven wij nu in een transitie fase waarin alternatieven voor diverse bancaire- en verzekeringsproducten hard nodig zijn.

Ik ben, in mijn zoektocht naar duurzame vermogensopbouw, sinds enige jaren investeerder in crowdfinance projecten. Het principe van deze peer to peer vorm van crowdfunding is dat een groep mensen geen aandeelhouder of koper wordt van een product of dienst maar dat men geld voor een periode ter beschikking stelt en daar (op annuïtaire basis) rente en aflossing over ontvangt.

Waar crowdfunding begon als een initiatief om creatieve projecten (o.a. Kickstarter) te financieren, is het in korte tijd uitgegroeid tot een miljoenenindustrie. In 2014 maakten in Nederland meer dan tweeduizend projecten succesvol gebruik van crowdfunding. Zo haalden zij meer dan 63 miljoen euro aan financiering op. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De kansen en mogelijkheden van crowdfunding worden in steeds meer sectoren ingezet. Deze manier van financiering biedt vooral kansen voor het MKB. Juist het MKB merkt dat kredietverstrekking via de banken moeizaam verloopt.

Crowdfinance platformen zijn het succesvolst met het ophalen van geld voor hun projecten. Onbetwist marktleider in Nederland is Geldvoorelkaar.nl. Via dit platform worden verscheidene projecten soms binnen een paar uur volgeschreven door honderden investeerders. Lener blij, hij kan zijn product financieren. De investeerder blij, want hij ontvangt 6 tot 10% rente op zijn investering. Runner up zijn Kapitaalopmaat, Zencap en Collin Crowd. Deze platformen doen het redelijk goed maar moeten nog het “vliegwiel” van voldoende projecten en investeerders vinden.

Natuurlijk zijn er ook nadelen bij deze vorm van financiering. De lener moet vaak zijn eigen netwerk van family, friends en fools aanspreken om de geldstroom op gang te brengen en men is veelal hoofdelijk aansprakelijk bij kredietverstrekking. Voor de investeerder is er het risico van een “default”; de bekendste is het faillissement van restaurant Blauw. Tevens zijn de platformen nog niet geheel volwassen op het vlak van transparantie, inzicht per project en risicoafdekking voor de investeerder. Het is nog een jonge markt met groeistuipen waarin fouten worden gemaakt.MoneyTalks

Bekijk hier een item in het programma Money Talks op RTL Z over onder andere de risico’s van investeren in Crowdfinance. Zie hier voor het volledig interview met ons.

Ondanks deze nadelen zie ik een mooie toekomst voor deze vorm van kredietverstrekking. Het MKB boort namelijk een nieuwe financieringsbron aan eventueel in combinatie met gestapelde financiering via de bank, private investors en/of kredietunies en de investeerder ontvangt een goede rente en investeert in aansprekende projecten. De tijd is rijp voor alternatieve financieringsvormen.

Interpolis en de (kleine) kans op een verzekeringsuitkering.

Dacht ik van de verzekeraar Interpolis af te zijn met hun te dure verzekeringen en woekerpolissen, blijkt dat ik toch de strijd weer met hen aan moest gaan. Het geval wil 20140721_192206_resizednamelijk dat door ontbrekende dakgoten en afvoer bij de buren hemelwater mijn kelder instroomde. Zie de foto voor het gat dat is geslagen bij de fundering. Schade ruim € 1500 voor reparatie aan de kelder.

De WA verzekeraar van de buren blijkt dus Interpolis te zijn. De verzekeraar stuurt een “expert” van DEKRA Experts op mij af. Die constateerde al voordat hij één voet over de drempel zette dat het een grondwaterprobleem (dat valt buiten de verzekering) is omdat dat veel in mijn wijk zou spelen. Hij wilde nog wel even ter plekke kijken maar zijn mening veranderde niet. Geldt ook hier diegene die betaalt die bepaalt? Interpolis keert dus niet uit en op mijn verzoek tot een second opinion wordt niet meer gereageerd. Alleen invoelende “dat is vervelend” reacties en beloftes om er iets aan te doen via hun twitter account. Maar dat is slechts social media marketing. Interpolis beantwoordt je twitter berichten snel en vriendelijk maar het echte daadwerkelijke “verzekeren” is niet aan Interpolis besteed.

Bij Interpolis en andere grote verzekeraars begint het verzekerd zijn steeds meer te lijken op een lot in de loterij. Je hebt een kleine kans dat er ook daadwerkelijk (een deel) uitgekeerd wordt. Ondoorzichtige uitgebreide voorwaarden met veel uitsluitingen en bij schade een “onafhankelijke” expert waar je aan bent overgeleverd. En als je aanvraag vervolgens wordt afgekeurd heb je eigenlijk geen verdere mogelijkheden om je gelijk proberen te halen. Vaak zijn de bedragen te gering om er zoveel tijd en energie in te steken. Je zou een klacht bij het Kifid kunnen indienen over de verzekeraar maar uit eigen ervaring is dat een moeilijke, tijdrovende en frustrerende weg. Het is als vechten tegen Goliath. Wat zijn dan nog wel de mogelijkheden?

Ten eerste, je moet je vooral zoveel mogelijk verzekeren als je arm bent of dom. Als je namelijk een aardig potje aan vermogen hebt dan kan je een groot aantal verzekeringen eruit mikken zoals begrafenis-, reis-, en annuleringsverzekeringen, aanvullende ziektekosten, de all risk autoverzekering. Je kunt dat met eigen geld opvangen. Mensen met geen of weinig direct opvraagbaar vermogen moeten zich echter overal voor indekken en blijven daardoor interen op hun vermogen door de hoge kosten. Onwetende mensen vallen sneller voor de mooie marketing praatjes van verzekeraars appellerend aan hun angstgevoel en gevoel van (valse) zekerheid. Dus bouw snel een buffer op en lees je goed in per type verzekering en de alternatieven zodat je minder afhankelijk wordt.

Verder hoop ik altijd nog op een nieuwe organisatie, product of dienst die het werk (deels) van verzekeraars overneemt. Een groot crowdfunding project, nieuwe coöperatieve verzekeraar/bank of de overheid die een staatsverzekering aanbiedt (genationaliseerde banken en verzekeraars zat op dit moment). Hoopgevend was de poging tot oprichting van De Financiële Coöperatie (DFC). Maar het ziet er naar uit dat ze het niet gaan redden.

De laatste tijd zijn er mooie nieuwe initiatieven bijgekomen, zoals BrandNewDay (pensioen, lijfrente), BrightNL (pensioen voor zelfstandigen), Broodfondsen (AOV alternatief voor zelfstandigen), DeGiro (goedkoop beleggen), diverse crowdfinance platforms (investeren met hoge rente), world index ETF trackers (laag risico, gespreid & goedkoop beleggen), etc. Dus wellicht is de tijd rijp voor een hele nieuwe innovatieve manier van verzekeren. Deze tijd is er een van creatieve destructie; in moeilijke tijden worden de beste ideeën ontwikkelt die oude structuren en organisaties overbodig maakt.

Wie weet kunnen we dan eindelijk deze financiële Dinosaurussen laten uitsterven.

Een artikel uit NRC Handelsblad van 5 februari 2016 bevestigt dit beeld van de dubieuze rol van schade-experts en verzekeraars bij het afwikkelen van schade.

Schadeverzekeringen